Hírlevél

AEROSZOL: a gáznemű közegben nem ülepedő, szabad szemmel nem látható, folyadék vagy szilárd részecskéket (10–500 nanométer) finom eloszlásban tartalmazó diszperz rendszer (forrás: Az emberi erőforrások minisztere 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelete a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról továbbiakban 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet).

BAKTERICID HATÁS: Baktériumölő hatás, a baktériumok növekedésének és szaporodóképességének irreverzibilis felfüggesztése, a sejt a hatás megszűnte után sem képes életműködésre, szaporodásra. (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

BIOCID: A biocidok olyan kémiai anyagok vagy mikroorganizmusok, amelyeket kártevő élőlények ellen használnak, és azokat elpusztítja, elriasztja, vagy károkozását bármely más módon akadályozza. Nem számítanak biocidnak azok a termékek, amelyek pusztán fizikai/mechanikai hatással bírnak (mint például a légycsapó, vagy akár a mechanikus vagy ragasztós egércsapda); valamint a gyógyszerek sem. Gyakorlati okokból elválasztják egymástól a biocidokat és a növényvédőszereket is, bár sok hatóanyagot (pld. rovarirtókat) mindkét célra felhasználják. (forrás: magyar wikipedia biocid szócikk)

BIODISZPERGÁLÓ SZER: vegyszer, amely a nedves hűtőtorony vizéhez adva segít a biofilm levállásában.

BIOFILM (ÉLŐBEVONAT): a víz – szilárd fázishatárokon létrejövő biológiai bevonat (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

DIP SLIDE TESZT: Táptalajlemez felületek és folyadékok félkvantitatív monitorozásához. A Dip Slide lemezzel végzett teszt bizonyos mikroorganizmusok jelenlétének igazolására alkalmazható.

EUKARIÓTA: Membránnal körülvett sejtmaggal és (általában) egyéb autonóm sejtorganellumokkal rendelkező sejttípus, illetve ilyenekből felépülő élőlény (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER: egy létesítményben élő, dolgozó vagy azt látogató személyek melegvíz használati igényét biztosító melegvíz-előállító, -tároló és -elosztó hálózatok összessége (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

KOLONIZÁCIÓ: Mikroorganizmusok szaporodása, miután valamely gazdaszövethez vagy felülethez tapadtak (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

LEGIONELLOSIS: a Legionella által okozott megbetegedések összefoglaló neve (forrás: 49/2015.  (XI. 6.) EMMI rendelet)

LEGIONELLA: vizes környezetekben és talajban gyakran előforduló baktériumnemzetség, amely az épített vízrendszerekben emberi egészségkockázatot jelentő mértékben elszaporodhat (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

LEGIONELLA-EXPOZÍCIÓ SZEMPONTJÁBÓL KOCKÁZATOT JELENTŐ KÖZEG: azon 20–50 °C közötti hőmérsékletű víz és az azt tartalmazó berendezések vagy rendszerek, amelyek használata, működése, bemutatása vagy karbantartása során aeroszol képződés lehetséges (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

LEGIONELLA-FERTŐZÉSI KOCKÁZATOT JELENTŐ LÉTESÍTMÉNYEK: olyan közforgalmú létesítmények, amelyekben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek találhatóak (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

NEDVES HŰTŐTORONY: olyan berendezés, amelyben a felmelegedett víz légárammal szemben haladva lehűl, miközben a víz egy része a környezeti levegőbe párolog és a lehűtött víz jellemzően valamilyen hőcserélőhöz kerül visszavezetésre, ahol ismét felmelegszik (forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

MONITORING:

 * a vízhőmérséklet mérése (a végkifolyókon végzett hőmérsékletmérés, amelyet kalibrált vízhőmérővel kell végezni meleg víz esetén a víz egy perces, hideg víz esetén annak két perces kifolyatását követően) vagy

a Legionella-koncentráció vizsgálata/meghatározása

a 22 °C-on számolt telepszám vizsgálata (speciális esetekben)

(forrás: 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet)

PLANKTON: A vizekben lebegő életmódot folytató élőlények összessége, amelyek altív mozgásánál lényegesebb a vízzel való sodródás a helyváltoztatás során. (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

PROKARIÓTA: Sejtesszerveződésű élőlény, amely nem rendelkezik (membránnal határolt) sejtmaggal és membránnal körülhatárolt sejtszervecskékkel. (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

SZEROTÍPUS (SZEROVAR): Hasonló antigén tulajdonságokkal rendelkező törzsek csoportja. (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

TÁPTALAJ: Olyan tápoldat(ok), tenyészközegek, amelyeket mikroorganizmusok,szövetek,szervek,stb. tenyésztésére használnak.(Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

TÖRZS: Közös eredetű (egyetlen sejtből vagy telepképző egységből származó), azonos jelzéssel ellátott, folyamatos átoltással fenntartott tenyészetek összessége (Forrás: Bevezetés a prokarióták világába)

TKE/ml, VAGY TKE/l: Telepképző egység 1 ml vagy 1 liter mintára vonatkoztatva.

 

 

We use cookies to improve your experience on this website and so that ads you see online can be tailored to your online browsing interests.

By continuing to browse our site you agree to our use of data and cookies.