Hírlevél

I.. A munkavédelmet érintő nemzeti joganyagok

I./1. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság

I./2. Foglalkozás-egészségügy

1./3. Munkabaleset

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról
 • 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

I./4. Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

I./5. Munkahely

I./6. Kóroki tényezők

I./7. Kémiai biztonság

I./8. Munkaeszköz, gép

 • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi - hatályon kívül: A rendeletet a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 67. §-a hatályon kívül helyezte 2016. május 5. napjával.
 • 10/2016. (IV.5.) NGMa munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről hatályos 2016.05.05-től

I./9. Egyéni védőeszköz

 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól (hatályos: 2018. 04. 21-ig) - hatályon kívül: A rendeletet a 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2018. április 21. napjával.
 • 4/2018. (II. 28.) - az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek.
 • 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról (hatályos: 2018. 04. 21-ig) - hatályon kívül: A rendeletet a 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2018. április 21. napjával.
 • 4/2018. (II. 28.) - az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek
 • 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról (hatályos: 2018. 04. 21-től)

I./10. Anyagmozgatás, közlekedés

 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 1. számú melléklet: Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata
 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 2. számú melléklet: Vasútépítési és vasútfenntartási biztonsági szabályzata
 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3. számú melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata
 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 4. számú melléklet: Hajózási munkák biztonsági szabályzata
 • 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

I./11. Építőipari tevékenység

I./12. Villamosság

 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
 • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
 • 8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról ( hatályon kívül helyezve: 2018. január 01.) - hatályon kívül: A rendeletet a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.
 • 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről.
 • 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről (hatályos: 2016. 07. 15-ig) - hatályon kívül: A rendeletet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2016. július 15. napjával. 
 • 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról.
 • 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
 • 72/2003.(X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
 • 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

I./13. Hegesztés

I./14. Vas- és fémipari szerelés

I./15. Emelőgép

I./16. Ipari alpintechnika

I./17. Bányászat

I./18. Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vízügy

I./19. Élelmiszeripar

I./20. Kereskedelem, vendéglátóipar

I./21. Televízió, színház, mozgófilm

I./22. Veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek

I./23. Nyomástartó berendezések, gázpalackok, gázfogyasztó készülékek

 • 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
 • 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról (hatályos: 2018. 04.21-ig)
 • 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról (hatályon kívül: 2016. december 31.)
 • 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról (Hatályos: 2017. január 01-től.)

I./24. Szakmai képesítési követelmények

 • 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól - hatályon kívül: A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 48. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.
 • 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 48. § a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről.
 • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 • 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről - hatályon kívül: A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 148. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.
 • 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 148. § a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével
 • 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
 • 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsga követelményeiről (hatályos: 2016. 09. 16-ig) - hatályon kívül: A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 177. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.
 • 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 177. § a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről
 • 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról - hatályon kívül: A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 155. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.
 • 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 155. § a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről
 • 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
 • 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről (hatályos: 2016. 09. 01-ig) - hatályon kívül: A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 179. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.
 • 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 179. § a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről
 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

I./25. Megfelelőség-értékelés

 

A munkavédelmet érintő Európai Uniós és ILO-s joganyagok

II./1. Általános munkavédelmi joganyagok

II./2. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság

II./3. Foglalkozás-egészségügy

II./4. Munkabalesetek

II./5. Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

II./6. Munkahely

II./7. Kóroki tényezők

II./8. Kémiai biztonság

II./9. Munkaeszköz, gép

II./10. Egyéni védőeszköz

II./11. Anyagmozgatás, vízi közlekedés

II./12. Építőipari tevékenység

II./13. Bányászat

II./14. Mezőgazdaság, halászat

II./15. Munkavédelmi képviselő

II./16. Statisztika

 

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő

alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek

vizsgálatáról és tanúsításáról

Legionella kockázatbecslés és Értékelés

Helyszíni felmérés,
Dokumentáció készítése

Pseudomonas kockázatbecslés és Értékelés

Helyszíni felmérés,
Dokumentáció készítése

Minőségirányítási és Környezetközpontú Irányítási Rendszerek

Minőségirányítási rendszerek ISO 9001

A legionellakockazatertekeles.hu és a pseudomonas.hu domain alatt levő weboldalunk sütiket használ.

A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.